ProInflow

Časopis pro informační vědy

Časopis ProInflow aktuálně prochází transformací do Open Journal systému. Z důvodů technických i obsahových obtíží vyjde v roce 2022 místo dvou čísel časopisu tzv. dvojčíslo, a to v podzimním termínu vydání.

 

ProInflow je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na informační vědy. Cílem časopisu je podporovat výzkumnou činnost a profesní aktivity v oboru s důrazem na kvalitu a bezplatný přístup k výsledkům těchto činností. Časopis publikuje primárně výsledky vědeckého výzkumu a původních přehledových vědeckých statí z transdiciplinárních oblastí informačních věd. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy s přesahy do oborů jako jsou knihovnictví, archivnictví, muzeologie, informační systémy, informační technologie, digitální humanitní vědy, interakce člověk–počítač, kognitivní vědy, psychologie, sociologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České republiky a Slovenska, ale zároveň usiluje o širší mezinárodní spolupráci, a proto vítáme i články i v anglickém jazyce. V souladu s myšlenkou Open Access mají čtenáři umožněn neomezený přístup k plným textům jednotlivých článků.

Příspěvky lze zasílat po celý rok. Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické verzi, publikovány jsou články v češtině, slovenštině a angličtině. Jarní číslo vychází 30. dubna daného roku, podzimní číslo 31. října daného roku.

Roč.13,č.2(2021)