ProInflow

Časopis pro informační vědy

ProInflow je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na informační vědy. Cílem časopisu je podporovat výzkumnou činnost a profesní aktivity v oboru s důrazem na kvalitu a bezplatný přístup k výsledkům těchto činností. Časopis publikuje primárně výsledky vědeckého výzkumu a původních přehledových vědeckých statí z transdiciplinárních oblastí informačních věd. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy s přesahy do oborů jako jsou knihovnictví, archivnictví, muzeologie, informační systémy, informační technologie, digitální humanitní vědy, interakce člověk–počítač, kognitivní vědy, psychologie, sociologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České republiky a Slovenska, ale zároveň usiluje o širší mezinárodní spolupráci, a proto vítáme i články i v anglickém jazyce. V souladu s myšlenkou Open Access mají čtenáři umožněn neomezený přístup k plným textům jednotlivých článků.

Příspěvky lze zasílat po celý rok. Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické verzi, publikovány jsou články v češtině, slovenštině a angličtině. Jarní číslo vychází 30. dubna, podzimní číslo 31. října.

Roč.14,č.1–2(2022)

Obsah

Původní recenzované statě