Facebook: jednodušší, než se zdá

Roč.3,(2011)
ProInflow Speciál

Abstrakt

Ve svém příspěvku jsem se snažil přiblížit účastníkům konference PARTSIP prostředí Facebooku z hlediska fungování instituce. Po úvodním představení jsem nastínil základy pro úspěšné působení knihoven na Facebooku a naopak nejčastější chyby, se kterými se v praxi setkáváme. Následovalo shrnutí “best practices” (zejména těch, které jsou nenáročné na čas a finanční prostředky) a závěrečná doporučení - jaké si stanovit cíle při používání Facebooku.

 

Adam Zbiejczuk

Ataxo group, UISK FF UK


Klíčová slova:
sociální sítě; marketing; knihovna; Facebook
Reference

 1. BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace s uživatelem na Facebooku. Brno, 2010. 133 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/180050/ff_m/Biernatova_magisterska_prace.pdf>.
 2. ČAMEK, Jakub; KULHÁNKOVÁ, Hana. Fenomén Facebook. Kladno : BigOak, 2010. 128 s. ISBN 978-80-904764-0-0.
 3. Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Věkové složení obyvatelstva v roce 2010. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4003-11>.
 4. DOČEKAL, Daniel. Pooh.cz [online]. 31.1.2011 [cit. 2011-10-13]. Tři miliony českých aktivních uživatelů na Facebooku, hranice prolomena. Dostupné z WWW: <http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016834>.
 5. SAFKO, Lon; BRAKE, David K. The Social Media Bible. Hoboken : Wiley,
  2009. xviii, 821 s. ISBN 9780470411551
 6. SHIH, Clara. Vydělávejte na Facebooku. Brno : Computer Press, 2010. 256 s. ISBN 978-80-251-2833-6.
 7. Socialbakers – Facebook statistics by country [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Dostupné z WWW: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/>.
 8. VETCHÝ, Marek. Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Brno, 2011. 128 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/52193/ff_m/Marek_Vetchy_diplomova_prace.pdf>.
 9. WARE, Tim. HyperArts [online]. 2. 01.11.2011 [cit. 2011-11-13]. Tutorial: Add an iFrame Application to your Facebook Fan Page - Fall 2011. Dostupné z WWW: <http://www.hyperarts.com/blog/tutorial-add-an-iframe-application-to-your....

Metriky

60

Views

27

PDF views