Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly

Roč.8,č.2(2016)

Abstrakt

V důsledku opakujících se chyb v bibliografických citacích je mezi vědci zájem o citační manažery. V současnosti je jen málo studií zabývající se evaluací kvality bibliografických citací vygenerovaných těmito aplikacemi. V tomto výzkumu byly srovnávány bibliografické citace online a tištěných článků, knih, příspěvků ve sborníku a příspěvku na webové stránce vygenerované z citačních manažerů Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero s ručně vytvořenými citacemi podle citačních stylů ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA a NLM. Při srovnání bylo zjištěno, že žádný z citačních manažerů nevygeneruje všechny citace správně. Nejlepší výsledky byly zjištěny u programů Mendeley, který měl celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 3 citační styly, a Zotero, který měl druhý celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 4 citační styly. Naopak u Citace PRO bylo zjištěno nejvíce chyb pro 5 citačních stylů, u EndNote a RefWorks pro 2 citační styly. Všechny citační manažery měly problémy s generováním různých údajů v bibliografických citacích, přičemž však některé chyby byly způsobeny technickými omezeními citačních manažerů a některé vznikly v důsledku chybného nastavení citačních šablon. Vzhledem k obdobným funkcím testovaných citačních manažerů a počtu chyb ve vygenerovaných citacích se jako nejvhodnějšími manažery ukázaly Zotero a Mendeley.

 

Jiří Kratochvíl

Knihovna univerzitního kampusu
Kamenice 5
625 00 Brno


Klíčová slova:
bibliografické citace; Citace PRO; citování; citační styly; citační manažery; EndNote; Mendeley; RefWorks; Zotero
Reference

1. BIEBUYCK, Julien F. Concerning the ethics and accuracy of scientific citations. The Journal of Anesthesiology [online]. 1992, 77(1), 1–2 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0003-3022. Dostupné z: doi:10.1097/00000542-199207000-00001

2. CRONIN, Blaise. Norms and functions in citation - the view of journal editors and referees in psychology. Social Science Information Studies [online]. 1982, 2(2), 65–77 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0143-6236. Dostupné z: doi:10.1016/0143-6236(82)90001-1

3. GARFIELD, Eugene. Journal editors awaken to the impact of citation errors. How we control them at ISI. Current Comments [online]. 1990, 13(41), 367–375 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v13p367y1990.pdf

4. SWEETLAND, James H. Errors in bibliographic citations: A continuing problem. Library Quarterly. 1989, 59(4), 291–304. ISSN 0024-2519.

5. WYLES, Dana F. Citation errors in two journals of psychiatry. Behavioral & Social Sciences Librarian [online]. 2004, 22(2), 27–51 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0163-9269. Dostupné z: doi:10.1300/J103v22n02_02

6. SPIVEY, Christina A a Scott E WILKS. Reference list accuracy in social work journals. Research on Social Work Practice [online]. 2004, 14(4), 281–286 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: doi:10.1177/1049731503262131

7. OERMANN, Marilyn H, Sarah L CUMMINGS a Nancy A WILMES. Accuracy of references in four pediatric nursing journals. Journal of Pediatric Nursing [online]. 2001, 16(4), 263–268 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0882-5963. Dostupné z: doi:10.1053/jpdn.2001.25537

8. DE LACEY, G., C. RECORD a J. WADE. Style matters - how accurate are quotations and references in medical journals. British Medical Journal [online]. 1985, 291(6499), 884–886 [vid. 2015-12-20]. ISSN 0959-8138. Dostupné z: doi:10.1136/bmj.291.6499.884

9. BAHAR, Zuhal, Ayse BESER, Ayfer ELCIGIL, Ozgul KARAYURT, Fatma VURAL, Ozlem UGUR a Ozlem KUCUKGUCLU. Accuracy Of references in eight nursing journal. Healthmed. 2012, 6 (6), 2066–2073. ISSN 1840-2291.

10. LOK, Candy K. W., Matthew T. V. CHAN a Ida M. MARTINSON. Risk factors for citation errors in peer-reviewed nursing journals. Journal of Advanced Nursing [online]. 2001, 34(2), 223–229 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01748.x

11. ONWUEGBUZIE, Anthony, Eunjin HWANG, Julie P COMBS a John R SLATE. Editorial: Evidence-based guidelines for avoiding reference list errors in manuscripts submitted to Journals for review for publication: A replication case study of educational researcher. Research in the Schools [online]. 2012, 19(2), i–xvi [vid. 2016-03-15]. ISSN 1085-5300. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1509202998

12. LIU, Mx. Progress in documentation - the complexities of citation practice - a review of citation studies. Journal of Documentation [online]. 1993, 49 (4), 370–408 [vid. 2016-03-15]. ISSN 0022-0418. Dostupné z: doi:10.1108/eb026920

13. MOORTHY, A. Lakshmana. Towards a Standard Style for Bibliographic References. DESIDOC Journal of Library & Information Technology [online]. 1988, 8(4), 3-8 [vid. 2014-01-26]. ISSN 0976-4658. Dostupné z: http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/2979

14. PARK, Sarah, Lori A. MARDIS a Connie Jo. URY. I’ve lost my identity - oh, there it is... in a style manual: Teaching citation styles and academic honesty. Reference Services Review [online]. 2011, 39(1), 42–57 [vid. 2014-01-19]. ISSN 0090-7324. Dostupné z: doi:10.1108/00907321111108105

15. FREIMER, Gloria R. a Margaret M. PERRY. Student problems with documentation. Journal of Academic Librarianship. 1986, 11(6), 350–354. ISSN 0099-1333.

16. MANSFIELD, Jerry W. Why Not a Uniform Citation System. Journal of Academic Librarianship. 1984, 10(4), 220–222. ISSN 0099-1333.

17. TERBILLE, Charles. Students and rules of style for reference citations. Libri. 1990, 40(3), 242–254. ISSN 0024-2667.

18. GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [vid. 2014-01-19]. Magisterská práce. b.n. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/342602/ff_m/Diplomova_prace_text.pdf

19. ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta. Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [vid. 2014-01-19]. Magisterská práce. b.n. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/329052/ff_m/rehurkova_DP.pdf

20. KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. ITLib [online]. 2014, 18(2), 36–40 [vid. 2016-03-15]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_analyza%20%20uzivanych.pdf

21. KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. ITLib [online]. 2014, 18(4), 62–66 [vid. 2016-03-15]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_Prinosy.pdf

22. ZHANG, Yingting. Comparison of select reference management tools. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2012, 31(1), 45–60. ISSN 1540-9597. Dostupné z: doi:10.1080/02763869.2012.641841

23. GILMOUR, Ron a Laura COBUS-KUO. Reference management software: A comparative analysis of four products. Issues in Science and Technology Librarianship [online]. 2011, 66(Summer) [vid. 2015-12-20]. ISSN 1092-1206. Dostupné z: doi:10.5062/F4Z60KZF

24. MEAD, Thomas L. a Donna R. BERRYMAN. Reference and PDF-manager software: complexities, support and workflow. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2010, 29(4), 388–393 [vid. 2016-03-15]. ISSN 1540-9597. Dostupné z: doi:10.1080/02763869.2010.518928

25. STEELEWORTHY, Michael a Pauline Theresa DEWAN. Web-based citation management systems: Which one is best? Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research [online]. 2013, 8(1) [vid. 2016-01-13]. ISSN 1911-9593. Dostupné z: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/2220/2780

26. RAPCHAK, Marcia. RefWorks vs Endnote: A comparison of bibliographic management software. Nursing & Allied Health Resources Section: Newsletter [online]. 2012, 32(1), 2–4 [vid. 2015-12-20]. Dostupné z: http://nahrs.mlanet.org/home/images/newsletter/v32no12012.pdf

27. HOMOL, Lindley. Web-based citation management tools: Comparing the accuracy of their electronic journal citations. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, 40(6), 552–557 [vid. 2016-01-14]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: doi:10.1016/j.acalib.2014.09.011

28. KESSLER, Jane a Mary K VAN ULLEN. Citation generators: Generating bibliographies for the next generation. Journal of Academic Librarianship [online]. 2005, 31(4), 310–316 [vid. 2016-03-15]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: doi:10.1016/j.acalib.2005.04.012

29. BRAHMI, Frances A. a Carole GALL. EndNote and Reference Manager citation formats compared to „instructions to authors"" in top medical journals. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2006, 25(2), 49–57 [vid. 2016-03-15]. ISSN 0276-3869. Dostupné z: doi:10.1300/J115v25n02_04

30. KRČÁL, Martin. Aktivity projektu Citace.com. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2013, 13(3) [vid. 2016-03-16]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1617&idr=13&idci=38

31. ŠOLCOVÁ, Petra. Srovnání kvality výstupů z citačního softwaru se specifikací vybraných citačních stylů [online]. Brno, 2014 [vid. 2016-03-16]. Magisterská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/263305/ff_m/DP_Petra_Solcova.pdf

32. IVERSON, Cheryl, Stacy CHISTIANSEN, Annette FLANAGIN, Phil B. FONTANAROSA, Richard M. GLASS, Brenda GREGOLINE, Stephen J. LURIE, Harriet S. MEYER, Margaret A. WINKER a Roxanne K. YOUNG. AMA manual of style: A guide for authors and editors. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517633-9.

33. ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690 (010197). 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

34. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.

35. MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 3rd ed. New York: Modern Language Association of America, 2008. ISBN 978-0-87352-297-7.

36. AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION. American Sociological Association style guide. 5th ed. Washington, DC: American Sociological Association, cop2014. ISBN 978-0-912764-21-4.

37. COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, ed. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington, DC: American Chemical Society, 2006. ISBN 0-8412-3999-1.

38. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. APA style guide to electronic references. 6th ed. Washington, D.C: American Psychological Association, cop2012. ISBN 978-1-4338-0704-6.

39. BASAK, Sujit Kumar. A comparison of researcher’s reference management software: Refworks, Mendeley, and EndNote. Journal of Economics and Behavioral Studies [online]. 2014, 6(7), 561–568 [vid. 2015-12-20]. ISSN 2220-6140. Dostupné z: http://ifrnd.org/Research Papers/J6(7)5.pdf

40. THOMSON REUTERS. ISO 690 International Bibliographic Standard. EndNote [online]. 9. srpen 2013 [vid. 2016-09-16]. Dostupné z: http://endnote.com/downloads/style/iso-690-international-bibliographic-standard

41. GITHUB. GitHUB - citation-style-language/styles. GitHub [online]. cop2016 [vid. 2016-09-18]. Dostupné z: https://github.com/citation-style-language/styles

42. PATRIAS, Karen. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [online]. 2nd ed. Bethesda, MD: National Library of Medicine, 2007 [vid. 2014-01-28]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

43. KRČÁL, Martin. Představení projektu Citace.com a jeho aktivit. ITLib [online]. 2012, 16(3), 62–66 [vid. 2016-03-20]. ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_PREDSTAVENI%20PROJEKTU-Krcal.pdf

44. KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ. O nové podobě projektu Citace.com s Martinem Krčálem. Ikaros [online]. 2012, 16(2) [vid. 2016-03-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/o-nove-podobe-projektu-citacecom-s-martinem-krcalem

45. MULDROW, J. a S. YODER. Out of cite! How reference managers are taking research to the next level. PS - Political Science and Politics [online]. 2009, 42(1), 167–172 [vid. 2015-12-20]. ISSN 1049-0965. Dostupné z: doi:10.1017/S1049096509090337

46. ROBBINS, Laura Pope. Mendeley or Zotero: Which should the mobile researcher use? The Charleston Advisor [online]. 2012, 14(2), 5–11. Dostupné z: doi:10.5260/chara.14.2.5

47. MENDELEY. Adding new citation styles to Mendeley Desktop. Mendeley [online]. 2016 [vid. 2016-02-04]. Dostupné z: http://support.mendeley.com/customer/en/portal/articles/169935-adding-new-citation-styles-to-mendeley-desktop

48. REFWORKS COPYRIGHT. Output style list. RefWorks [online]. 2009 [vid. 2016-02-03]. Dostupné z: https://www.refworks.com/content/products/output_style.asp

49. ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero style repository [online]. 2016 [vid. 2016-02-04]. Dostupné z: https://www.zotero.org/styles

50. THOMSON REUTERS. EndNote output styles. EndNote Output Styles [online]. 2014 [vid. 2016-02-03]. Dostupné z: http://endnote.com/downloads/styles

Metriky

131

Views

42

PDF views