Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online Kurzu práce s informacemi

Roč.10,č.1(2018)

Abstrakt

Účel

Rozvoj informační gramotnosti by měl představovat nedílnou součást vysokoškolského vzdělávání. V současnosti se k jejímu prohlubování využívají často online kurzy. Kurz práce
s informacemi je distanční předmět určený primárně studentům Masarykovy univerzity.

Design/metodologie/přístup

Evaluační výzkum úrovně informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity
a efektivity tohoto kurzu byl realizován s využitím dotazníků a testů v podzimním semestru 2016/2017. Byly zjišťovány potřeby před kurzem (883 studentů) a následně změny po absolvování kurzu (103 absolventů v případě dotazníku, 397 absolventů v případě posttestu).

Výsledky

Výsledky prokázaly efektivitu kurzu na prvních dvou úrovních Kirkpatrickova modelu. Pro zápis kurzu studenty motivoval především zisk nových dovedností, nicméně i zisk kreditů hrál nezanedbatelnou roli. Pozitivně byla hodnocena forma i obsah kurzu. Byly identifikovány drobnější nedostatky (např. nejasnosti v zadání úkolů a závěrečného testu). U všech testových otázek bylo zaznamenáno statisticky významné zlepšení znalostí po absolvování kurzu. Zatímco nejvíce potíží bylo v pretestu nalezeno v oblasti tvorby vlastní práce, nejméně problematickým tématem bylo zpracování informací ze zdrojů. V případě posttestu sice došlo k výraznému zlepšení znalostí a dovedností, v některých tématech stále zůstaly nedostatečné, a to v oblasti úpravy vyhledávacího dotazu, chyb ve formě textu (jazyk a typografie), rozlišení argumentu a typu odborného textu.


Klíčová slova:
e-learning; evaluační výzkum; informační gramotnost; Kirkpatrickův čtyřúrovňový model; terciární vzdělávání
Reference

Anderson, K., & May, F. A. (2010). Does the Method of Instruction Matter? An Experimental Examination of Information Literacy Instruction in the Online, Blended, and Face-to-Face Classrooms. The Journal of Academic Librarianship, 36(6), 495-500. Retrieved April 09, 2018, from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133310002132

Burgoyne, M. B., & Chuppa-Cornell, K. (2015). Beyond Embedded: Creating an Online Learning Community Integrating Information Literacy and Composition Courses. The Journal of Academic Librarianship, 41(4), 416-421. Retrieved April 09, 2018, from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133315000956

Catalano, A. (2015). The Effect of a Situated Learning Environment in a Distance Education Information Literacy Course. The Journal of Academic Librarianship, 41(5), 653-659. Retrieved April 09, 2018, from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133315001081

Evidence based library and information practice. Edmonton, AB: University of Alberta Libraries, 2006. ISSN 1715-720x. Dostupné z: https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP

Fleiss, J. L. (1973). Statistical methods for rates and proportions. New York: Wiley.

Framework for Information Literacy for Higher Education. (2015). In American Library Association. Chicago. Retrieved September 23, 2016, from http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/Framework_ILHE.pdfFramework for Information Literacy for Higher Education. ACRL: Association of College &Research Libraries [online]. Chicago: American Libraryn Association, 2015 [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Gavora, P., Koldeová, L., & Dvorská, D. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského. Retrieved April 09, 2018, from http://www.e metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/ziskanie-hodnotnych-dat/zistovanie-reliability.php?id=i9p3

Greer, K., & Hess, A. K. N. (2016). Designing for Engagement: Using the ADDIE Model to Integrate High-Impact Practices into an Online Information Literacy Course. Communications in Information Literacy, 10(2). Retrieved April 09, 2018, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1125456.pdf

Guo, Y. R., Goh, D. H. -L., Luyt, B., Sin, S. -C. J., & Ang, R. P. (2015). The effectiveness and acceptance of an affective information literacy tutorial. Computers & Education, 87, 368 384. Retrieved April 09, 2018, from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131515300208

Hufford, J. R., & Paschel, A. K. (2010). Pre-and Postassessment Surveys for the Distance Section of LIBR 1100, Introduction to Library Research. Journal of Library Administration, 50(5-6), 693-711. Retrieved April 09, 2018, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2010.488956

Chráska, M. (1999). Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Edice pedagogické literatury. Brno: Paido.

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. (2000). ACRL: Association of College & Research Libraries. Chicago: American Library Association. Retrieved April 09, 2018, from https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. ACRL: Association of College & Research Libraries [online]. Chicago: American Library Association, 2000 [cit. 2017 09 04]. Dostupné z: https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Johnston, N. (2010). Is an Online Learning Module an Effective Way to Develop Information Literacy Skills?. Australian Academic & Research Libraries, 41(3), 207-218. Retrieved April 09, 2018, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00048623.2010.10721464

Kirkpatrick, D. (1996). Great Ideas Revisited: Revisiting Kirkpatrick’s Four-Level Model. Training & Development, 50(1), 54-59. Retrieved April 09, 2018, from https://sherri249.wikispaces.com/file/view/Training+%26+Development+Measurement.pdf

Koneru, I. (2010). ADDIE: Designing Web-enabled Information Literacy Instructional Modules. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, 30(3), 23-34. Retrieved April 09, 2018, from http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/388/224

Kovářová, P., & Šimková, G. (2014). Evidence-Based Learning Approach in Evaluation of Information Literacy Education. In Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century, Communications in Computer and Information Science (pp. 560-569). Cham: Springer International Publishing. Retrieved April 09, 2018, from http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-14136-7_59

KPI: Kurz práce s informacemi. (2016). Retrieved April 09, 2018, from http://kpi.knihovna.cz/

Landová, H., Prajsová, J., & Tichá, L. (2016). Information Literate or Not?: A Nationwide Survey Among University Students in the Czech Republic. In Information Literacy: Key to an Inclusive Society, Communications in Computer and Information Science (pp. 317-326). Cham: Springer International Publishing. Retrieved April 09, 2018, from http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-52162-6_31

Maghferat, P., & Stock, W. G. (2010). Gender-specific information search behavior. Webology, 7(2), 1-15. Retrieved April 09, 2018, from https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Informationswissenschaft/stock/Article_80__Gender-specific_information_search_behavior.pdf

Pinto, M. (2015). Viewing and exploring the subject area of information literacy assessment in higher education (2000–2011). Scientometrics, 102(1), 227-245. Retrieved April 09, 2018, from http://link.springer.com/10.1007/s11192-014-1440-2

Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. (1989). ACRL: Association of College & Research Libraries. Chicago: American Library Association. Retrieved April 09, 2018, from http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. ACRL: Association of College & Research Libraries [online]. Chicago: American Library Association, 1989 [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential

Shao, X., & Purpur, G. (2016). Effects of Information Literacy Skills on Student Writing and Course Performance. The Journal of Academic Librarianship, 42(6), 670-678. Retrieved April 09, 2018, from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133316301756

Stevenson, P. (2012). Evaluating educational interventions for information literacy. Health Information & Libraries Journal, 29(1), 81-86. Retrieved April 09, 2018, from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1471-1842.2011.00976.x

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2016. (2017). In Masarykova univerzita. Brno: Munipress. Retrieved April 09, 2018, from https://www.muni.cz/media/2781360/mu_vz2016.pdf

Metriky

62

Views

19

PDF views