(1)
Získal, B.; Cubr, L. Využití analýzy Procesů V NFA Pro Aktualizaci datového Modelu a požadavků Na správu Metadat. ProInflow 2023, 15, 48–65.