(1)
Steinerová, J. Perspektívy Rozvoja informačnej Etiky V informačnej Vede. ProInflow 2023.