(1)
Prázová, I.; Turková, K.; Drobíková, B. Blended Learning V českém vysokoškolském prostředí Po Pandemii Covid-19. ProInflow 2023.