(1)
Kolínová, P. Oblasti Kvality knihovních služeb a nástroje Pro Jejich hodnocení: Přehled Literatury. ProInflow 2023, 15, 68–107.