Získal, B., & Cubr, L. (2023). Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat. ProInflow, 15(1), 48–65. https://doi.org/10.5817/ProIn2023-33208