Steinerová, J. (2023). Perspektívy rozvoja informačnej etiky v informačnej vede. ProInflow. https://doi.org/10.5817/ProIn2023-33837