Kolínová, P. (2023). Oblasti kvality knihovních služeb a nástroje pro jejich hodnocení: přehled literatury. ProInflow, 15(2), 68–107. https://doi.org/10.5817/ProIn2023-36891