Mirga, T. (2024). Dezinformácie v ére digitálnej transformácie: Generatívna AI ako nástroj tvorby rizikového syntetického obsahu – prípadová štúdia a strategické riešenia. ProInflow, 16(1), 33–95. https://doi.org/10.5817/ProIn2024-37974