Získal, Bohuš, a Ladislav Cubr. 2023. „Využití analýzy Procesů V NFA Pro Aktualizaci datového Modelu a požadavků Na správu Metadat". ProInflow 15 (1):48–65. https://doi.org/10.5817/ProIn2023-33208.