Získal, B. a Cubr, L. (2023) „Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat", ProInflow, 15(1), s. 48–65. doi: 10.5817/ProIn2023-33208.