Steinerová, J. (2023) „ Perspektívy rozvoja informačnej etiky v informačnej vede", ProInflow. doi: 10.5817/ProIn2023-33837.