LORENZ, Michal, Zdeněk HRUŠKA a Helena NOVOTNÁ, 2023. Paměťové praktiky: metadatový popis digitalizovaného zvukového kulturního dědictví. ProInflow [online]. 15(1), 2–47 [vid. 2023-10-04]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-33131