ZÍSKAL, Bohuš a Ladislav CUBR, 2023. Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat. ProInflow [online]. 15(1), 48–65 [vid. 2023-10-04]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-33208