STEINEROVÁ, Jela, 2023. Perspektívy rozvoja informačnej etiky v informačnej vede. ProInflow [online]. [vid. 2023-10-04]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-33837