ZADRAŽILOVÁ, Iva, Martin KRČÁL, Kristýna JURÁNKOVÁ, Veronika KAŠPÁRKOVÁ, Zuzana KOMŮRKOVÁ, Jitka MATUŠKOVÁ a Michal ŠKOP, 2023. Výzkum uživatelských potřeb v Moravské zemské knihovně. ProInflow [online]. 15(2), 108–128 [vid. 2023-12-09]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-34999