REDAKCE PROINFLOW, 2023. Slovo úvodem. ProInflow [online]. 15(1), 1 [vid. 2023-10-04]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-35052