PRÁZOVÁ, Irena, Kateřina TURKOVÁ a Barbora DROBÍKOVÁ, 2023. Blended learning v českém vysokoškolském prostředí po pandemii Covid-19. ProInflow [online]. [vid. 2023-10-04]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-35689