JEBAVÝ, Filip, 2023. Pomocný software na tvorbu obrazových datových sad v digitální knihovně s využitím strojového učení. ProInflow [online]. 15(2), 155–175 [vid. 2023-12-09]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-36869