KOLÍNOVÁ, Pavlína, 2023. Oblasti kvality knihovních služeb a nástroje pro jejich hodnocení: přehled literatury. ProInflow [online]. 15(2), 68–107 [vid. 2023-12-09]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2023-36891