MIRGA, Tomáš, 2024. Dezinformácie v ére digitálnej transformácie: Generatívna AI ako nástroj tvorby rizikového syntetického obsahu – prípadová štúdia a strategické riešenia. ProInflow [online]. 16(1), 33–95 [vid. 2024-07-19]. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2024-37974