LORENZ, Michal, Zdeněk HRUŠKA a Helena NOVOTNÁ. Paměťové praktiky: metadatový popis digitalizovaného zvukového kulturního dědictví. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 1, s. 2–47. DOI: 10.5817/ProIn2023-33131