ZÍSKAL, Bohuš a Ladislav CUBR. Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 1, s. 48–65. DOI: 10.5817/ProIn2023-33208