STEINEROVÁ, Jela. Perspektívy rozvoja informačnej etiky v informačnej vede. ProInflow. 2023. DOI: 10.5817/ProIn2023-33837