ZADRAŽILOVÁ, Iva, Martin KRČÁL, Kristýna JURÁNKOVÁ, Veronika KAŠPÁRKOVÁ, Zuzana KOMŮRKOVÁ, Jitka MATUŠKOVÁ a Michal ŠKOP. Výzkum uživatelských potřeb v Moravské zemské knihovně. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 2, s. 108–128. DOI: 10.5817/ProIn2023-34999