REDAKCE PROINFLOW. Slovo úvodem. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 1, s. 1. DOI: 10.5817/ProIn2023-35052