JEBAVÝ, Filip. Pomocný software na tvorbu obrazových datových sad v digitální knihovně s využitím strojového učení. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 2, s. 155–175. DOI: 10.5817/ProIn2023-36869