KOLÍNOVÁ, Pavlína. Oblasti kvality knihovních služeb a nástroje pro jejich hodnocení: přehled literatury. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 2, s. 68–107. DOI: 10.5817/ProIn2023-36891