STUDNIČNÝ, Michal, Martin MEJZR a Filip ŠÍR. Prodejci zvuku online: vznik a vývoj databáze zaměřené na osobnosti raného zvukového průmyslu v českých zemích. ProInflow. 2023, roč. 15, č. 2, s. 176–192. DOI: 10.5817/ProIn2023-36926