MIRGA, Tomáš. Dezinformácie v ére digitálnej transformácie: Generatívna AI ako nástroj tvorby rizikového syntetického obsahu – prípadová štúdia a strategické riešenia. ProInflow. 2024, roč. 16, č. 1, s. 33–95. DOI: 10.5817/ProIn2024-37974