Steinerová, J. „Information Literacy Studies and Human Information Behaviour". ProInflow, roč. 8, č. 2, říjen 2016, doi:10.5817/ProIn2016-2-6.