Kovářová, P., N. Hálová, a T. Pojezná. „Informační Gramotnost Studentů Masarykovy Univerzity a změny Vlivem Online Kurzu práce S Informacemi". ProInflow, roč. 10, č. 1, květen 2018, doi:10.5817/ProIn2018-1-5.