Kolínová, P. „Oblasti Kvality knihovních služeb a nástroje Pro Jejich hodnocení: Přehled Literatury". ProInflow, roč. 15, č. 2, říjen 2023, s. 68–107, doi:10.5817/ProIn2023-36891.