D

Drobíková, Barbora, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Dufka, Jiří, Moravská zemská knihovna, Brno

Ď

Ďurkáč, Martin, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

D

Dvořák, Jan, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Tomáš Chudlarský, Jan Dvořák
Dvořáková, Drahomíra, Národní technická knihovna v Praze
Dvořáková, Lucie, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Džuganová, Daniela, Prešovská univerzita, Katedra knižnično-informačných štúdií Filozofickej fakulty

E

Eliáš, Lukáš, Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Eliášová, Věra, Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU, Brno

F

Fabián, Ondřej, Knihovna Univerzity Tomáše Bati
Fázik, Jakub, Katedra knižničnej a informačnej vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Fialová, Marta, Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
Fish, Tony
Fryš, Jakub
Fryš, Jakub (Česká republika)
Fryščáková, Soňa

G

Gachová, Šárka, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Goldner, Matt
Gössel, Gabriel, Člen projektu NAKI II – Nový fonograf

H

Habartová, Nikoleta, Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví
Hájek, Martin
Hálová, Nikola, Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví
Hametová, Michaela Alijonov, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie
Hanych, Monika
Harašta, Jakub
Hazdra, Adam, Jihomoravské inovační centrum
Horsák, Ondřej
Horváth, David, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzita Karlova & Ústav vědeckých informací, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Hošková, Kateřina
Hošková, Kateřina, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Hošková, Kateřina, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (Česká republika)
Hrabal, Jan
Hruška, Zdeněk, Moravská zemská knihovna, Oddělení skenování

C

Chodějovská, Eva, Moravská zemská knihovna, Brno
Chodounská, Alena
Chudlarský, Tomáš
Chudobová, Simona
Chytková, Dagmar, Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Brno
Chytková, Dagmar, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

I

Ischia, Michal, Respekt Vysoká škola ekonomická v Praze

J

Janásková, Pavla, Knihovna Národního filmového archivu
Janíková, Anna
Jarolímková, Adéla
Jarolimkova, Adela, Faculty of Arts, Charles University, Prague
Jarolímková, Adéla, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
Jin, Tao
Jirásková, Magdalena, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Juranová, Ema

K

Kachlík, David, Ústav anatomie 3. LF UK v Praze
Kajzar, Petr, 1. LF UK, Praha

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>  51 - 100 z 317 položek