Sacra


Recenzovaný studentský časopis Sacra
publikuje odborné práce z oblasti religionistiky a slouží jako platforma zejména studentům a začínajícím badatelům, na níž mohou publikovat výstupy svých výzkumných projektů, závěrečných prací, ale také sdílet kontakty a praktické informace o oboru. Studentské texty v Sacra stejně jako u jiných odborných časopisů prochází hodnocením redakce, odbornými posudky a korekturami. Poskytujeme tak studentům cenné zkušenosti s publikačním procesem, který je bude očekávat v zahraničních periodikách. Časopis je vydávaný od roku 2003 v nákladu dvou čísel ročně ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy university.

Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů a odborných esejů, glos a komentářů, polemik, rozhovorů, recenzí i zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky.

ISSN: 1214-5351 (print)

ISSN: 2336-4483 (online)


Aktuálně: Call for Papers (2/2023)


Proběhla oslava 20 let časopisu Sacra


Sacra slaví 20. ročník vydávání časopisu! Jubilejní oslava časopisu proběhla ve čtvrtek 3. listopadu v kavárně Trojka v Brně. Děkujeme všem příznivcům a přátelům Sacra, kteří s námi přišli publikační jubileum oslavit - mohli jste se dozvědět mnoho nových informací o časopisu (nyní dostupných v Sacra v číslech), zaslechnout šokující odhalení o časopisu i položit otázky bývalým i současným šéfredaktorům a šéfredaktorkám, kteří se oslav zúčastnili.

Na oslavě jste si také mohli přečíst texty a vzpomínky šéfredaktorů a šéfredaktorek časopisu sepsané v krátké brožurce dostupné nyní zde: Vzpomínky šéfredaktorů a šéfredaktorek na 20 let vydávání Sacra.
Nejnovější číslo