Vychází nové číslo Slavica litteraria (2/2022)

09.06.2023

Druhé číslo časopisu Slavica litteraria za rok 2022 přináší vyvážený obsah literárněhistorický a literárněteoretický s přesahem, jako obvykle, k metodologii. Najdeme tu jednak studie o literárních směrech (romantismus, surrealismus), o jednotlivých autorech (Andrzej Stasiuk, Czesław Miłosz, Vladimir Sorokin aj.), tematologické analýzy (židovské téma), ale také literárních žánrů (román, pohádková próza). Časopis obsahuje také tradiční rubriky: materiály a diskuse (např. o polyfonii), jubileum Františka Všetičky, nekrology slovinského literárního vědce Darka Dolinara a ruské bohemistky Ally Zločevské a recenze, mimo jiné o eseji Pavla Barši o románu, o intertextualitě a imagologii a jiných podstatných dílech, týkajících se literárněvědné slavistiky, a podnětnou zprávu o světovém kongresu komparatistů v Tbilisi (Gruzie).