Postoje žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě

Roč.27,č.1(2022)
Studia paedagogica

Abstrakt

Postoje studentů k jejich odlišně orientovaným nebo genderově nestereotypním vrstevníkům jsou tématem celé řady cizojazyčných studií. Nejčastěji však byl řešen kontext terciárního vzdělávání, který poukázal nejen na nutnost se ostrakizací odlišně orientovaných studentů zabývat, ale prokázal i mnohé determinanty, které se ukázaly jako významné při tvorbě negativních postojů vůči homosexuálům. Předkládaná studie se zabývá výzkumem postojů žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě. V teoretické části poukazujeme na historický kontext vývoje předsudků vůči homosexualitě a věnujeme se rovněž úvodem do již proběhlých studií a výzkumů postojům k homosexualitě na různých stupních vzdělávání. Následně je předkládáno výzkumné šetření, v rámci kterého bylo pomocí standardizovaného dotazníku osloveno 316 žáků 8. a 9. tříd či tercie a kvarty na víceletých gymnáziích. I když jsou výsledky v průměru pozitivní, více než 7 % žáků stále zastává vysoce až extrémně negativní postoje k homosexuálům. Statistická významnost byla prokázána pro proměnnou pohlaví (muži zastávají negativnější postoje; hladina účinku 26 %), druh homosexuality (mužská homosexualita je vnímána negativněji) či typ navštěvované školy (žáci základních škol zastávají negativnější postoje).


Klíčová slova:
postoje k homosexualitě, předsudky vůči homosexuálům, vnímání homosexuality na základních školách, nižší sekundární vzdělávání, heterosexismus

Stránky:
153–169
Reference

[1] Adamczyk, A., & Pitt, C. (2009). Shaping attitudes about homosexuality: The role of religion and cultural context. Social Science Research, 38(2), 338–351. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.ssresearch. | DOI 10.1016/j.ssresearch.2009.01.002

[2] 2009.01.002

[3] Bailey, J. M., Bobrow, D., Wolfe, M., & Mikach, S. (1995). Sexual orientation of adult sons of gay fathers. Developmental Psychology, 31(1), 124–129. https:// https://doi.org/10.1037/0012- | DOI 10.1037/0012-1649.31.1.124

[4] 1649.31.1.124

[5] Blažek, R., Janotová, Z., Potužníková, E., & Basl, J. (2019). Mezinárodní šetření PISA 2018. Národní zpráva. MŠMT.

[6] Brzek, A., & Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Scientia Medica.

[7] Cárdenas, M., & Barrientos, J. (2008). The attitudes towards lesbians and gay men scale (ATLG): Adaptation and testing the reliability and validity in Chile. The Journal of Sex Research, 45(2), 140–149. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00224490801987424 | DOI 10.1080/00224490801987424

[8] Coleman, E. (1982). Developmental stages of the coming-out process. American Behavioral Scientist, 25(4), 469–482. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1177/000276482025004009 | DOI 10.1177/000276482025004009

[9] CVVM. (2018). Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2018. Tisková zpráva. Centrum pro výzkum veřejného mínění. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4650/f9/ov180614.pdf

[10] Ďurďovič, M. (2013). Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2013. Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

[11] Eick, U., Rubinstein, T., Hertz, S., & Slater, A. (2016). Changing attitudes of high school students in Israel toward homosexuality. Journal of LGBT Youth, 13(1–2), 192–206. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10 | DOI 10.1080/19361653.2015.1087930

[12] 1080/19361653.2015.1087930

[13] Gelbal, S., & Duyan, V. (2006). Attitudes of university students towards lesbians and gay men in Turkey. Sex Roles, 55(7), 573–579. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11199-006-9112-1 | DOI 10.1007/s11199-006-9112-1

[14] Grigoropoulos, I. (2010). Predictors of Greek students' attitudes towards lesbians and gay men. Psychology & Sexuality, 1(2), 170–179. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/19419899.2010.484598 | DOI 10.1080/19419899.2010.484598

[15] Groneberg, M., & Funke, C. (2011). Combatting homophobia: Experiences and analyses pertinent to education. Lit Verlag.

[16] Guasp, A. (2012). The school report: The experience of gay young people in Britain's schools. University of Cambridge Press.

[17] Hass, A. P., Eliason, M., Mays, V. M., Mathy R. M., Cochran, S., D'Augelli, A. R., Silverman, M. M., Fisher, P. W., Hughes, T., Rosario, M., Russel, S. T., Malley, E., Reed, J., Litts, D. A., Haller, E., Sell, R. L., Remafedi, G., Bradford, J., Beautrais, A. L. … Clayton, P. J. (2011). Suicide and suicide risk in LGBT populations: Review and recommendations. Journal of Homosexuality, 58(1), 10–51. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00918369.2011.534038 | DOI 10.1080/00918369.2011.534038

[18] Herek, G. M. (1988). Heterosexuals' attitudes toward lesbians and gay men: Correlates and gender differences. The Journal of Sex Research, 25(4), 451– 477. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00224498809551476 | DOI 10.1080/00224498809551476

[19] Herek, G. M. (1991). Stigma, prejudice, and violence against lesbians and gay men. In J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Eds.). Homosexuality. Sage.

[20] Herek, G. M. (2004). Beyond "homophobia": Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century. National Sexuality Resource Center.

[21] Hlaďo, P. (2015). Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale. Pedagogická orientace, 25(3), 438–464. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2015-3-438 | DOI 10.5817/PedOr2015-3-438

[22] Hruška, V. (2014). Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Czech Sociological Review, 50(4), 581–602. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.13060/00380288.2014.50.4.109

[23] Janošová, P. (2000). Homosexualita v názorech současné společnosti. Karolinum.

[24] Jung, P. B. (1993). Heterosexism: An ethical challenge. State University Press.

[25] Karmelitánské nakladatelství. (2002). Katechismus katolické církve. Karmelitánské nakladatelství.

[26] Karras, R. (2017). Sexuality in Medieval Europe. Routledge.

[27] Kennedy. H. (1997). Karl Heinrich Ulrichs first theorist of homosexuality. Routledge.

[28] Kosciw, J. G., Diaz, E. M., & Greytak, E. A. (2008). The 2007 national school climate survey. GLSEN.

[29] Kosciw, J. G., Greytak, E. A., Bartkiewitz, M. J., Boesen, M. J., & Palmer, N. A. (2012). The 2011 national school climate survey. GLSEN.

[30] Kosciw, J. G., Greytak, E. A., Zongrone, A. D., Clark, C. M., & Truong, N. L. (2018). The 2017 national school climate survey. GLSEN.

[31] Lambert, E. G., Ventura, L. A., Hall, D. E., & Cluse-Tolar, T. (2006). College students's views of gay and lesbian issues: Does education make a difference? Journal of Homosexuality, 50(4), 1–30. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1300/J082v50n04_01 | DOI 10.1300/J082v50n04_01

[32] Lužný, D. (1998). Náboženská situace v České republice po roce 1989. Religio, 6(2), 213–225.

[33] Matsumoto, A. (2000). Sexual differentiation of the brain. CRC Press.

[34] Mcknight, J. (2005). Straight Science? Homosexuality, evolution and adaption. Taylor & Francis.

[35] Meerendonk, B., Eisinga, R., & Felling, A. (2003). Application of Herek's attitudes toward lesbians and gay men scale in the Netherlands. Psychological Reports, 93(1), 265–75. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.2466/pr0.2003.93.1.265 | DOI 10.2466/PR0.93.5.265-275

[36] Miravet, L. M., Amat, A. F., & Aguirre García-Carpintero, A. (2018). Teenage attitudes towards sexual diversity in Spain. Sex Education, 18(6), 689–704. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/14681811.2018.1463213

[37] Ondrisová, S., Šípošová, M., Červenková, I., Jójárt, P., & Bianchi, G. (2002). Neviditelná menšina. Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia občan a demokracia.

[38] Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Open University Press.

[39] Parker, A., & Bhugra, D. (2000). Attitudes of British medical students towards male homosexuality. Sexual and Relationship Therapy, 15(2), 141–149. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/14681990050010736 | DOI 10.1080/14681990050010736

[40] Ryšková, M. (2014). Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum.

[41] Spurný, M. (2019). Postoje veřejnosti k právům homosexuálů–květen 2019. Sociologický ústav AV ČR.

[42] Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 7(3), 73–85. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23363177.2015.14 | DOI 10.14712/23363177.2015.14

[43] Vaculík, M., & Červenková, P. (2007). Formování postoje k homosexualitě. Československá psychologie, 51(1), 58–71.

[44] Weber, P., & Gredig, D. (2018). Prevalence and predictors of homophobic behavior among gifh school students in Switzerland. Journal of Gay & Lesbian Social Services, 30(2), 128–153. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/10538720.2018.1440683 | DOI 10.1080/10538720.2018.1440683

[45] Woodford, M. R., Silverschanz, P., Swank, E., Scherrer, K., & Raiz, L. (2012). Predictors of heterosexual college students' attitudes toward LGBT people. Journal of LGBT Youth, 9(4), 297–320. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/19361653.2012.716697 | DOI 10.1080/19361653.2012.716697

Metriky

0

0


29

Views

29

PDF views