Roč.50,č.7(2002)
Sociální hlediska výchovy a vzdělávání