Pedagogická komunikace a interakce

Majcík, M. (2022). Produktivní práce učitele s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou.

Wilt, F., Froehlich, E. D., & Veen, C. (2021). The Role of Language Competence in Building Peer Relationships in Early Childhood: A Social Network Perspective. 

Šalamounová, Z., & Navrátilová, J. (2021). Žáci jako spolužáci: participace žáků na výukové komunikaci v kontextu jejich vlivu ve třídě.

Navrátilová, J. (2019). Diferencovaná výuka jako cesta k žákovské participaci.

Majcík, M. (2019). Zpětná vazba na žákovské chyby ve výukové komunikaci s celou třídou.

Rapanta, C. (2019). Bewilderment as a Pragmatic Ingredient of Teacher-Student Dialogic Interactions.

Gronostay, D. (2019). Are Classroom Discussions on Controversial Political Issues in Civic Education Lessons Cognitively Challenging? A Closer Look at Discussions with Assigned Positions.

Av-Shalom, N., Zimmerman, R., Chinn, C., & Duncan, R. (2019). Analysis of Different Categories of Epistemic and Metacognitive Discourse in Argumentation.

Švaříček, R. (2019). The Role of the Teacher in Supporting Students’ Epistemic Thinking in Dialogic Argumentation. A Case Study.

Oyler, J. (2019). Exploring Teacher Contributions to Student Argumentation Quality.

Hähkiöniemi, M., Lehesvuori, S., Nieminen, P., Hiltunen, J., & Jokiranta, K. (2019). Three Dimensions of Dialogicity in Dialogic Argumentation.

Drexlerová, A. (2018). Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy.

Lehesvuori, S., Hähkiöniemi, M., Jokiranta, K., Nieminen, P., Hiltunen, J., & Viiri, J. (2017). Enhancing Dialogic Argumentation in Mathematics and Science.

Sucháček, P. (2016). Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů.

Šmardová, A. (2016). Neverbální chování učitelů ve vyučovacích hodinách.

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi.

Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice.

Šeďová, K., & Sedláček, M. (2015). Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu.

Molinari, L., & Mameli, C. (2015). Triadické interakce ve výukové komunikaci.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse.

Šalamounová, Z. (2014). (Re)konstruování školního vědeckého slovníku.

Šalamounová, Z. (2013). Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení.

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy.

Gavora, P. (2011). Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov.

Hackl, B., & Hummel, S. (2011). Velikonoční prázdniny: co se lze ve škole naučit z řeči těla.

Makovská, Z. (2011). Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele.

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

Wulf, C., Bittner, M., Clemens, I., & Kellermann, I. (2011). Komunikační praktiky v rámci kultury školy: uplatňování kultury uznání a respektu.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

Kaščák, O. (2009). „...daj mi rúčku, ty sa usmej, budeme sa spolu hrať“ – telesné performácie ako interakčný faktor v sociálnych vzťahoch detí.

Doležalová, L. (2009). Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole.