Filozofická reflexe problému reality času

Roč.70,č.2(2023)

Abstrakt
Článek se zabývá třemi fyzikálními teoriemi, jež popírají realitu času, konkrétně koncepcí Kurta Gödela, Juliana Barboura a Carla Rovelliho. Tvrzení, že čas neexistuje, totiž přesahuje rámec fyziky a nemalou měrou spadá také do oblasti filozofie, čímž zde otevírá prostor pro jeho filozofickou reflexi. Co tedy z hlediska filozofie znamená, že čas neexistuje? Je například možné, aby změna existovala bez času? Abych mohla odpovědět na zmíněné otázky, nejprve se zaměřím na samotný pojem existence. Dále představím jednotlivé autory a jejich koncepce, které se pokusím kriticky zhodnotit, a na závěr upozorním na související epistemologické a ontologické problémy.

Klíčová slova:
čas; existence; fyzika; filozofie; jazyk; skutečnost; Gödel; Barbour; Rovelli; relacionismus; substancialismus

Stránky:
47–64
Reference

AUGUSTIN. Vyznání. Třetí vydání. Praha: Kalich 1992.

BARBOUR, Julian. The Janus Point: A New Theory of Time. New York: Basic Books 2020.

BARBOUR, Julian. The End of Time. New York: Oxford 1999.

BLACKBURN, Simon. The Oxford Dictionary of Philosophy. New York: Oxford University Press 2008.

CALAMARI, Martin. The Metaphysical Challenge of Loop Quantum Gravity. Studies in History and Philosophy of Science. 2021, 86, s. 68-83.

DAWSON, John. Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel. CRC Press 2006.

DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Eidition 1994.

GOLDSTEINOVÁ, Rebecca. Neúplnost: důkaz a paradox Kurta Gödela. Překlad Martin WEISS. Praha: Argo 2005.

GÖDEL, Kurt. A Remark About the Relationship Between Relativity Theory and Idealistic Philosophy. In SCHLIPP, Paul Arthur (ed.). Albert Einstein: Philosopher-Scientist. Harper & Row 1949, s. 555-562.

GÖDEL, Kurt. Rotating Universes in General Relativity Theory. In GRAVES, Lawrence M. et al. (eds.). Proceeding of the International Congress of Mathematicians in Cambridge. Providence, R. I.: American Mathematical Society 1952, vol. 1, s. 175-181.

MCTAGGART, John McTaggart Ellis. The Unreality of Time. Mind. 1908, 68(17),s. 457-474.

NOVOTNÝ, Jan. Gödelův vesmír. In NOVOTNÁ, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. Brno: Masarykova univerzita 2013, s. 37-42.

PARSONS, Charles. Gödel and philosophical idealism. Philosophia Mathematica. 2010, 18(2), s. 166-192.

ROVELLI, Carlo. Quantum Gravity. Cambridge: Cambridge University Press 2004.

ROVELLI, Carlo. Realita není, čím se zdá: cesta ke kvantové gravitaci. Překlad Jiří PODOLSKÝ. Praha: Dokořán 2018.

ROVELLI, Carlo. Řád času. Překlad Jiří PODOLSKÝ. Praha: Dokořán 2020.

ROVELLI, Carlo. Sedm krátkých přednášek z fyziky. Překlad Jiří PODOLSKÝ - Tereza LIŠKOVÁ. Praha: Dokořán 2016.

SERRES, Michel - FAROUKI, Nayla. Le Trésor Dictionnaire des Sciences. Paris: Flammarion 1997.

SMOLIN, Lee. Znovuzrozený čas. Překlad Vojtěch WITZANY. Praha: Argo 2015.

WESSLING, Bernhard. What a Coincidence!: On Unpredictability, Complexity and the Nature of Time. Wiesbaden: Springer 2023.

ZAMAROVSKÝ, Peter. Od metafyziky k fyzice času a prostoru. 1997 [on-line, cit. 16. 10. 2023]. Dostupné z: <a href=http://zamarovsky.cz.hug03.vas-server.cz/upload/soubory/x-metacas.DOC target=_blank>http://zamarovsky.cz.hug03.vas-server.cz/upload/soubory/x-metacas.DOC.</a>

ZAPALAČOVÁ, Karolína. Quantum Theory and Bergson's Subjectivist Conception of Time: Is It Possible to Reconcile Duration and Quantum Time?. Pro-Fil. 2022, 23(2), s. 15-25. <a href=https://doi.org/10.5817/pf22-2-28200 target=_blank>https://doi.org/10.5817/pf22-2-28200</a>

Metriky

23

Views

0

PDF views