Tarského definice pojmu pravdy a její kritika

Vol.11,No.1(2010)

Abstract

Záměrem tohoto článku je popsat a prozkoumat legendární sémantickou koncepci pravdy Alfreda Tarského spolu s námitkami proti ní vznesenými. První část tohoto článku je rozdělena do pěti oddílů: kritéria kladená na každou adekvátní teorii pravdy jsou probírána v prvním oddílu; druhý je věnován výkladu Tarského Konvence T; distinkce mezi objektovým jazykem a metajazykem spolu s Tarského postojem k hovorovým a formálním jazykům popisuje třetí oddíl; čtvrtý oddíl je věnován Tarského definici pravdy za pomoci pojmu „splňování“; poslední oddíl zhodnocuje Tarského řešení paradoxů. Ve druhé části tohoto článku jsou předloženy vybrané námitky proti Tarského koncepci s důrazem na jejich různorodost.


Keywords:
Alfred Tarski; definice pravdy; pravda; sémantika; paradox lháře; metajazyk; objektový jazyk; T-schéma; konvence T; splňování
References

Aristotelés. (2003) Metafyzika. Přel. Antonín Kříž. Praha: Nakladatelství Petr Rezek.

Boisvert, D. R. (1999) The Trouble with Harrison’s ‘The Trouble with Tarski’. The Philosophical Quarterly, vol. 49, no. 196, s. 376–383. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2660401.

Carnap, R. (1968) Problémy jazyka vědy: (výbor prací Rudolfa Carnapa). Praha: Svoboda.

Davidson, D. (1996) The Folly of Trying to Define Truth. The Journal of Philosophy, vol. 93, no. 6, s. 263–278. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2941075.

Field, H. (2008) Saving Truth from Paradox. Oxford: Oxford University.

Gómez-Torrente, M. (2004) The indefinability of truth in the “Wahrheitsbegriff”. Annals of Pure and Applied Logic, vol. 126, s. 27–37.

Harrison, J. (1998) The Trouble with Tarski. The Philosophical Quarterly, vol. 48, no. 190, s. 1–22. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2660369.

Heck, R. G. (1997) Tarski, Truth, and Semantics. The Philosophical Review, vol. 106, no. 4, s. 533–554. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2998511.

Herzberger, H. G. (1967) The Truth-Conditional Consistency of Natural Languages. The Journal of Philosophy, vol. 64, no. 2, s. 29–35. Dostupné z WWW:

http://www.jstor.org/stable/2023768.

Kirkham, R. L. (1995) Theories of Truth: A Critical Introduction. Cambridge (MA): MIT Press.

Kripke, S. A. (1975) Outline of a Theory of Truth. The Journal of Philosophy, vol. 7, no. 19, s. 690–716. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2024634.

Lynch, M. B. (ed.) (2001) The Nature of Truth: Classic and Contemporary Perspectives. Cambridge (MA): MIT Press.

Martin, R. L. (1967) Toward a Solution to the Liar Paradox. The Philosophical Review, vol. 76, no. 3, s. 279–311. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2183621.

Milne, P. (1997) Tarski on Truth and Its Definition [online]. [cit .2010-02-12]. Dostup-né z WWW:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.103.712&rep=rep1&type=pdf.

Raclavský, J. (2009) Lhářský paradox, význam a pravdivost [online].

[cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW:

http://www.phil.muni.cz/~raclavsk/texty/lharske_paradoxy.pdf.

Raclavský, J. (2007) Paradox lháře a jeho řešení [online]. [cit. 2010-02-12]. Dostup-né z WWW: http://www.phil.muni.cz/~raclavsk/texty/paradox_lhare.pdf.

Soames, S. (1999) Understanding Truth. Oxford, New York: Oxford University Press.

Suppes, P. (1988) Philosophical Implications of Tarski’s Work. The Journal of Symbolic Logic. Vol. 53, no. 1, s. 80–91. Dostupné z WWW:

http://www.jstor.org/stable/2274428.

Tarski, A. (2006) Sémantická koncepce pravdy a základy sémantiky. In Peregrin J. (ed.) Lo-gika 20. století: Mezi filosofií a matematikou: výbor textů k moderní logice. Praha: Filosofia. s. 135–176.

Tarski, A. (1956) The Concept of Truth in Formalized Languages. In Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford; New York: Oxford University Press. s. 152–278.

Tarski, A. (1944) The Semantic Conception of Truth: and the Foundations of Semantics. Phi-losophy and Phenomenological Research, vol. 4, no. 3, s. 341–376. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2102968.

Metrics

0


58

Views

20

PDF (Čeština) views