Význam kontextu

Vol.13,No.2(2012)

Abstract

V tejto kritickej stati sa zamýšľam nad poslednou knihou slovenského filozofa Mariána Zouhara Význam v kontexte (2011). Text je rozdelený na dve základné časti: opisnú, zameranú na expozíciu najdôležitejších momentov Zouharovho diela, a kritickú, v ktorej predkladám niekoľko pripomienok k autorovým záverom ohľadom kontextualizmu v sémantike.


Keywords:
význam; kontext
References

Cappelen, H. — Lepore, E. (2005) Insensitive Semantics. A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism. Blackwell: Oxford.

Zouhar, M. (2011) Význam v kontexte. 1. vyd. Bratislava: aleph.

Metrics

0

Crossref logo

0


51

Views

14

PDF (Čeština) views