Dějiny a dějepis

Recenzovaný odborný časopis Dějiny a dějepis je zaměřen zejména na historii a didaktiku dějepisu. Časopis navazuje na periodikum Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (pod tímto názvem vycházelo do roku 2021). Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo bylo vydáno v roce 1959. Časopis vydává katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Periodikum je zařazeno do databáze ERIH PLUS. Časopis je od transformace provedené v roce 2022 vydáván ve formátu A5.

Roč.36,č.1-2(2022)