Hromadné hroby jako příklad zvláštního zacházení se zemřelými ve středověku a hřbitov u kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Hroby s větším počtem zemřelých, jednoznačně pohřbených v krátkém časovém období (hromadné hroby), jsou spojovány obvykle s oběťmi válečných konfliktů. V poslední době se větší pozornost věnuje hrobům s oběťmi epidemií nebo hladomoru. Připsat je bezpečně konkrétní události je obtížné. Příspěvek se na příkladu nálezů u kostnice v Kutné Hoře – Sedlci zabývá detaily pohřebního ritu (pietní nebo nepietní uložení, výbava), úpravou hromadných hrobů a doklady opatření, která měla eliminovat obavu z možného šíření nákazy. Porovnání může ukázat na rozdíly v pohřebních zvyklostech u obětí hladomoru (1318) a moru (1348–1350).

Klíčová slova:
středověk; hromadné hroby; epidemie; mor; hladomor

Stránky:
497–521
Reference

AGRESTA, A., 2020: From purification to protection: plague response in Late Medieval Valencia, Speculum 95(2), 371–395.

ANTONÍN, R.–MALANÍKOVÁ, M., 2012: Když se jídla nedostává – středověké reflexe "hladových let" ve středoevropském prostoru. In: Historia naturalna jedzenia: miedzy antykiem a XIX wiekiem (Możejko, B.–Barylewska-Szymańska, E., edd.), 70–80. Gdańsk.

AQUILA, I. et al., 2021: Aquila, I.–Ricci, P.–Bonetta, C. F.–Sacco, M. A.–Longhini, F.–Torti, C.–Mazzitelli, M.–Garofalo, E.–Bruni, A.–Trecarichi, E. M.–Serapide, F.–Gratteri, S.–Quirino, A.–Barreca, G. S.–Abenavoli, L.–Arena, V.–Oliva, A.–Giancotti, A.–Iavicoli, I.–Liberto, M. C.–Matera, G., Analysis of the persistence time of the SARS-CoV-2 virus in the cadaver and the risk of passing infection to autopsy staff, Medico Legal Journal 89, 40–53.

BEAUMONT, J.–MONTGOMERY, J., 2016: The Great Irish Famine: identifying starvation in the tissues of victims using stable isotope analysis of bone and incremental dentine collagen, PLoS ONE 11(8), e0160065.

BEDNÁŘ, M., 1996: Lékařská mikrobiologie: bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha.

BÉRARD, R. M.–CASTEX, D., 2021: Epidemics and wars: comparative archaeology and anthropology of ancient Greek mass burials, Athens Journal of History 21(4), 295–318. <a href=https://doi.org/10.30958/ajhis.7-4-3 target=_blank>https://doi.org/10.30958/ajhis.7-4-3</a>

BRZOBOHATÁ, H.–FROLÍK, J.–ZAZVONILOVÁ, E., 2019: Bioarchaeology of past epidemic- and faminerelated mass burials with respect to recent findings from the Czech Republic, IANSA 10, 79–87. <a href=https://doi.org/10.24916/iansa.2019.1.6 target=_blank>https://doi.org/10.24916/iansa.2019.1.6</a>

BRZOBOHATÁ, H.–VELÍMSKÝ, F.–FROLÍK, J., 2021: Strong but not unbeatable: two cases of healed severe skull trauma in males buried in medieval mass graves (Kutná Hora-Sedlec, Czech Republic), Fasciculi Archaeologiae Historicae 34, 25–37. <a href=https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.002 target=_blank>https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.002</a>

CASTELIN, K., 1960: O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, Numismatický sborník 6, 129–163.

CASTEX, D. et al., 2014: Castex, D.–Kacki, S.–Réveillas, H.–Souquet-Leroy, I.–Blaizot, F.–Blanchard, P.–Duday, H., Revealing archaeological features linked to mortality increases, Anthropologie 52, 299–318.

CESSFORD, C. et al., 2021: Cessford, C.–Scheib, C.–Guellil, M.–Keller, M.–Alexander, C.–Inskip, S.–Robb, J., Beyond plague pits: using genetics to identify responses to plague in medieval Cambridgeshire, European Journal of Archaeology 24, 496–518. <a href=https://doi.org/10.1017/eaa.2021.19 target=_blank>https://doi.org/10.1017/eaa.2021.19</a>

COLLETER, R. et al., 2021: Colleter, R.–Bataille, H.–Dabernat, H.–Pichot, D.–Hamon, P.–Duchesne, S.–Labaune-Jean, F.–Jean, S.–Le Cloirec, G.–Milano, S.–Trost, M.–Steinbrenner, S.–Marchal, M.–Guilbeau-Frugier, G.–Telmon, N.–Crubézy, É.–Jaouen, K., The last battle of Anne of Brittany: Solving mass grave through an interdisciplinary approach (paleopathology, biological anthropology, history, multiple isotopes and radiocarbon dating), PLoS ONE 16, e0248086.

CORREIA, J. C.–STEYL, J. L.–De VILLIERS, H. C., 2014: Assessing the survival of Mycobacterium tuberculosis in unembalmed and embalmed human remains, Clinical Anatomy 27(3), 304–307. <a href=https://doi.org/10.1002/ca.22355 target=_blank>https://doi.org/10.1002/ca.22355</a>

de-DIOS, T. et al., 2021: de-Dios, T.–Carrión, P.–Olalde, I.–Llovera Nadal, L.–Lizano, E.–Pàmies, D.–Marques-Bonet, T.–Balloux, F.–van Dorp, L.–Lalueza-Fox, C., Salmonella enterica from a soldier from the 1652 siege of Barcelona (Spain) supports historical transatlantic epidemic contacts, iScience 24(9):103021.

DEMIRYUREK, D.–BAYRAMOGLU, A.–USTACELEBI, Ş., 2002: Infective agents in fixed human cadavers: A brief review and suggested guidelines, The Anatomical Record 269, 194–197. <a href=https://doi.org/10.1002/ar.10143 target=_blank>https://doi.org/10.1002/ar.10143</a>

DRANCOURT, M. et al., 2004: Drancourt, M.–Roux, V.–Dang, L. V.–Tran-hung, L.–Castex, D.–Chenal-Francisque, V.–Ogata, H.–Fournier, P-E.–Crubézy, E.–Raoult, D., Genotyping, Oreintalis-like Yersinia pestis, and Plague Pandemics, Emerging Infectious Diseases 10(7), 1585–1592.

DRNOVSKÝ, P.–PRŮCHOVÁ, E., 2021: Problematika vícečetných pohřbů v novověku: Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře, PA CXII, 385–431. <a href=https://doi.org/10.35686/PA2021.8 target=_blank>https://doi.org/10.35686/PA2021.8</a>

DUDAY, H. et al., 1990: Duday, H.–Courtaud, P.–Crubezy, E.–Sellier, E.–Tillier, A. M., Ľanthropologie "de terrain": reconnaissance et interprétation des gestes funéraires, Bulletins et Mémoires de la Societé ďAnthropologie de Paris 2, 29–50.

FORNACIARI, A., 2017: Environmental Microbial Forensics and Archaeology of Past Pandemics, Microbiology Spectrum 5(1):emf 0011-2016. <a href=https://doi.org/10.1128/microbiolspec.EMF-0011-2016 target=_blank>https://doi.org/10.1128/microbiolspec.EMF-0011-2016</a>

FRB IV: Fontes rerum Bohemicarum IV (Emler, J., ed.). Praha 1884.

FROLÍK, J., 2017: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku – Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín, AH 42, 187–205.

GIFFIN, K. et al., 2020: Giffin, K.–Lankapalli, A. K.–Sabin, S.–Spyrou, M. A.–Posth, C.–Kozakaitė, J.–Friedrich, R.–Miliauskiené, Ž.–Jankausnas, R.–Herbig, A.–Bos, K. I., A treponemal genome from an historic plague victim supports a recent emergence of yaws and its presence in 15th century Europe, Scientific Reports 10, 9499. <a href=https://doi.org/10.1038/s41598-020-66012-x target=_blank>https://doi.org/10.1038/s41598-020-66012-x</a>

GRAINGER, I. et al., 2008: Grainger, I.–Hawking, D.–Cowal, I.–Mikulski, R., The Black Death cemetery, East Smithfield, London. London.

GUELLIL, M. et al., 2022: Guellil, M.–Keller, M.–Dittmar, J. M.–Inskip, S. A.–Cessford, C.–Solnik, A.–Kivisild, T.–Metspalu, M.–Robb, J. E.–Scheib, C. L., An invasive Haemophilus influenzae serotype b infection in an Anglo-Saxon plague victim, Genome Biology 23, 1–27.

HAGLUND, W. D.–CONNOR, M.–SCOTT, D. D., 2001: The Archaeology of Contemporary Mass Graves, Historical, Archaeology 35, 57–69. <a href=https://doi.org/10.1007/BF03374527 target=_blank>https://doi.org/10.1007/BF03374527</a>

HALLER, M. et al., 2021: Haller, M.–Callan, K.–Susat, J.–Flux, A. L.–Immel, A.–Franke, A.–Herbig, A.–Krause, J.–Kupczok, A.–Fouquet, G.–Hummel, S.–Rieger, D.–Nebel, A.–Krause-Kyora, B., Mass burial genomics reveals outbreak of enteric paratyphoid fever in the Late Medieval trade city Lübeck, iScience 24:102419.

HÁNA, J., 2008: Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, Numismatický sborník, 107–144.

HARRINGTON, J. M.–SHANNON, H. S., 1976: Incidence of tuberculosis, hepatitis, brucellosis, and shigellosis in British medical laboratory workers, British Medical Journal 1(6012), 759–762. <a href=https://doi.org/10.1136/bmj.1.6012.759 target=_blank>https://doi.org/10.1136/bmj.1.6012.759</a>

HEALING, T. D.–HOFFMAN, P. N.–YOUNG, S. E., 1995: The infection hazards of human cadavers. Communicable Disease Report, CDR Review 5, 61–68.

HOFFMAN, P. N.–HEALING, T. D., 2018: The infection hazards of human cadavers. Guide to infection control in the healthcare setting. Dostupné z: <a href=https://isid.org/guide/infectionprevention/humancadavers/, target=_blank>https://isid.org/guide/infectionprevention/humancadavers/,</a> cit. 5. 5. 2020.

HOROCHOLYN, K.–BRICKLEY, M. B., 2017: Pursuit of famine: Investigating famine in bioarchaeological literature, Bioarchaeology International 1, 101–115.

HUTCHINSON, D. L.–MITCHEM, J. M., 2001: Correlates of contact: epidemic disease in archaeological context, Historical Archaeology 35(2), 58–72. <a href=https://doi.org/10.1007/BF03374384 target=_blank>https://doi.org/10.1007/BF03374384</a>

INGLIS, R. M.–HALCROW, S. E., 2018: The Bioarchaeology of Childhood: Theoretical Development in the Field. In: Children and Childhood in Bioarchaeology (Beauchesne, P.–Agarwal, S. C., edd.), 33–60. Gainesville, Florida.

JESSEE, E.–SKINNER, M., 2005: A typology of mass grave and mass grave-related sites, Forensic science international 152(1), 55–59. <a href=https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.02.031 target=_blank>https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.02.031</a>

JULLIEN, S.–da SILVA, N. L.–GARNER, P., 2019: Risk of plague transmission from human cadavers. York: National Institute for Health Research, PROSPERO [database]. Dostupné z: <a href=https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?RecordID=133786, target=_blank>https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?RecordID=133786,</a> cit. 30. 9. 2020.

JULLIEN, S.–da SILVA, N. L.–GARNER, P., 2021. Plague Transmission from Corpses and Carcasses, Emerging Infectious Diseases 27, 2033–2041.

KOLEČKOVÁ, M. et al., 2020: Kolečková, M.–Srovnalová, E.–Boriková, A.–Nakládalová, M., Rizikové faktory práce na oddělení patologie, Pracovní lékařství 72, 41–46.

KONOPÁSEK, I., 2014: Mor, Yersinia pestis, blecha a člověk, Živa 4, 151–155.

KOWALESKI, M., 2014: Medieval People in Town and Country: New Perspectives from Demography and Bioarchaeology, Speculum 89(3), 573–600. <a href=https://doi.org/10.1017/S0038713414000815 target=_blank>https://doi.org/10.1017/S0038713414000815</a>

KNÜSEL, C. J.–ROBB, J., 2016: Funerary taphonomy: An overview of goals and methods, Journal of Archaeological Science: Reports 10, 655–673.

LÉPINEAU, A. de et al., 2021: Lépinau, A. de–Castex, D.–Brzobohatá, H.–Frolík, J.– Velímský, F.–Brůžek, J.–Velemínský, P.–Kacki, S., Entre peste et famine : caractérisation d'une crise de mortalité par l'étude de trois sépultures multiples du site de Kutná Hora – Sedlec (République Thèque, XIVe siècle), Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 33, 7664, 1–23.

MEINZER, N.–STECKER, R.–BATEN, J., 2019: Agricultural Specialization, Urbanization, Workload and Stature". In: The Backbone of Europe: Health, Diet, Work and Violence over Two Millennia (Steckel, R. et al., edd.), 231–252. Cambridge.

MENGEL, D. C., 2011: A Plague on Bohemia? Mapping the Black Death, Past and Present 211(1), 3–34. <a href=https://doi.org/10.1093/pastj/gtq069 target=_blank>https://doi.org/10.1093/pastj/gtq069</a>

MORGAN, J., 2013: The invisible hunger: Is famine identifiable from the archaeological record?, Antrocom Online Journal of Anthropology 9, 115–129.

MUÑOZ-ENCINAR, L., v tisku: Mass Graves: Strategies of Extermination During the Spanish Civil War and Franco's Dictartorship. In: Archaeologies of Totalitarianism, Authoritarianism and Represssion. Dark Modernities (Symonds, J.–Vařeka, P., edd.), 16–40. Cham.

PAPARIGORAKOS, M. J. et al., 2006: Paparigorakos, M. J.–Yapijakis, C.–Synodinos, P. N.–Baziotopoulou-Valavani, E., DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens, International Journal of Infectious Diseases 10, 206–214. <a href=https://doi.org/10.1016/j.ijid.2005.09.001 target=_blank>https://doi.org/10.1016/j.ijid.2005.09.001</a>

PROKEŠ, L., 2007: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum, 1. Brno.

RAOULT, D. et al., 2006: Raoult, D.–Dutour, O.–Houhamdi, L.–Jankauskas, R.–Fournier, P-E.–Ardagna, Y.–Drancourt, M.–Signoli, M.–Dang La, V.–Macia, Y.–Aboudharam, G., Evidence for louse-transmitted diseases in soldiers of Napoleon's Grand Army in Vilnius, The Journal of infectious diseases 193(1), 112–120.

ROBB, J. et al., 2021: Robb, J.–Cessford, C.–Ditmar, J.–Inskip, S. A.–Mitchell, P. D., The greatest health problem of the Middle Ages? Estimating the burden of disease in medieval England, International Journal of Paleopathology 34, 101–112. <a href=https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2021.06.011 target=_blank>https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2021.06.011</a>

SKINNER, M., 1987: Planning the Archaeological Recovery of Evidence from Recent Mass Graves, Forensic Science International 34(4), 267–287. <a href=https://doi.org/10.1016/0379-0738(87)90040-5 target=_blank>https://doi.org/10.1016/0379-0738(87)90040-5</a>

SMITH, P. W.–WATKINS, K.–HEWLETT, A., 2012: Infection control through the ages, American Journal of Infection Control 40, 35–42. <a href=https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.02.019 target=_blank>https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.02.019</a>

SOUQUET-LEROY, I.–RÉVEILLAS, H.–CASTEX, D., 2015: The impact of epidemics on funerary practices in modern France (16th–18th centuries). In: The archaeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 61–87. Warsaw – Berlin.

SPYROU, M. A. et al., 2016: Spyrou, M. A.–Tukhbatova, R. I.–Feldman, M.–Drath, J.–Kacki, S.–Beltrán de Heredia, J.–Arnold, S.–Sitdikov, A. G.–Castex, D.–Wahl, J.–Gazymzyanov, I. R.–Nurgaliev, D. K.–Herbig, A.–Bos, K. I.–Krause, J., Historical Y. pestis Genomes Reveal the European Black Death as the Source of Ancient and Modern Plague Pandemics, Cell Host & Microbe 19, 874–881. <a href=https://doi.org/10.1016/j.chom.2016.05.012 target=_blank>https://doi.org/10.1016/j.chom.2016.05.012</a>

STEINBACHOVÁ, L., 2001: Demografický vývoj za hladomoru v letech 1771–1772, Historická demografie 25, 101–128.

SUWALOWSKA, H. et al., 2021: Suwalowska, H.–Amara, F.–Roberts, N.–Kingori, P., Ethical and sociocultural challenges in managing dead bodies during epidemics and natural disasters, British Medical Journal Global Health 6:e006345.

ŠAFRÁN, P.–DUBEN, J., 2006: Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin. Praha.

THEILMANN, J.–CATE, F., 2007: A plague of plagues: The problem of plague diagnosis in medieval England, Journal od Interdisciplinary History 37(3), 371–393. <a href=https://doi.org/10.1162/jinh.2007.37.3.371 target=_blank>https://doi.org/10.1162/jinh.2007.37.3.371</a>

TIFFANY, A. et al., 2017: Tiffany, A.–Dalziel, B. D.–Kagume Njenge, H.–Johnson, G.–Nugba Ballah, R.–James, D.–Wone, A.–Bedford, J.–McClelland, A., Estimating the number of secondary Ebola cases resulting from an unsafe burial and risk factors for transmission during the West Africa Ebola epidemic, PLOS Neglected Tropical Diseases 6; 11(6):e0005491.

TRAN, T. N. N. et al., 2011: Tran, T. N. N.–Forestier, C. L.–Drancourt, M.–Raoult, D.–Aboudharam, G., Brief communication: Co-detection of Bartonella quintana and Yersinia pestis in an 11th–15th burial site in Bondy, France, American Journal of Physical Anthropology 145(3), 489–494. <a href=https://doi.org/10.1002/ajpa.21510 target=_blank>https://doi.org/10.1002/ajpa.21510</a>

UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno.

VÅGENE, Å. J. et al., 2018: Vågene, Å. J.–Herbig, A.–Campana, M. G.–Robles García, N. M.–Warriner, C.–Sabin, S.–Spyrou, M. A.–Andrades Valtueña, A.–Huson, D.–Tuross, N.–Bos, K. I.–Krause, J., Salmonella enterica genomes recovered from victims of a major 16th century epidemic in Mexico, Nature Ecology & Evolution 2(3), 520–528.

WHEELIS, M., 2002: Biological warfare at the 1346 siege of Caffa, Emerging Infectious Diseases 8, 971–975. <a href=https://doi.org/10.3201/eid0809.010536 target=_blank>https://doi.org/10.3201/eid0809.010536</a>

WOOD, J. W., 1992: The osteological paradox: problems of inferring prehistoric health from skeletal samples, Current Anthropology 33, 343–370. <a href=https://doi.org/10.1086/204084 target=_blank>https://doi.org/10.1086/204084</a>

ZAZVONILOVÁ, E. et al., v tisku: Zazvonilová, E.–Brzobohatá, H.–Frolík, J.–Velemínský, P.–Brůžek, J., Using cementochronology for assessing the seasonality of catastrophic events in the medieval mass graves (Kutná Hora-Sedlec, Czech Republic), Plos ONE.

ZŮBEK, A., 2018: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků. Brno.

ZYCHOWSKI, J.–BRYNDAL, T., 2015: Impact of cemeteries on groundwater contamination by bacteria and viruses – a review, Journal of Water and Health 13(2), 285–301. <a href=https://doi.org/10.2166/wh.2014.119 target=_blank>https://doi.org/10.2166/wh.2014.119</a>

Metriky

0

Crossref logo

0


34

Views

0

PDF views