Publikační etika

Při publikování příspěvků v časopise Archaeologia historica jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti.

Povinnosti autorů:

Povinnosti editorů:

Povinnosti recenzentů:

Povinnosti redakční rady: