Recenzní řízení

Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části, adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie, kvalita a relevantnost obrazové dokumentace apod.). Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě negativního doporučení recenzentů je příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Recenzní formulář ke stažení zde.