Archeologické doklady importu benátského theriaku do jižních Čech

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Univerzální lék a protijed označovaný jako theriak byl od 16. století ve velkém množství produkován desítkami lékáren v italských Benátkách. Stal se také ceněným obchodním artiklem, který se prostřednictvím dálkového obchodu z Benátek vyvážel do řady oblastí, přičemž dokladem dovozu theriaku na naše území jsou především kovové uzávěry obalů (dóz), v nichž byl theriak distribuován. Díky opisům a zobrazeným symbolům většinou lze identifikovat konkrétní lékárny a někdy i jejich bližší chronologické zařazení. Článek přináší popis šesti takovýchto uzávěrů, které byly nalezeny v jižních Čechách a předány do sbírkotvorných institucí. Součástí popisu uzávěrů jsou také výsledky rentgenfluorescenční analýzy složení použité slitiny.

Klíčová slova:
raný novověk; theriak; lék; import; Benátky

Stránky:
685–692
Reference

BERMAN, A., 1970: The Persistence of Theriac in France, Pharmacy in History 12(1), 5–12.

CATELLANI, P.–CONSOLE, R., 2007: The rise and fall of mithridatium and theriac in pharmaceutical texts, Pharmaceutical Historian 37(1), 2–9.

DI GENNARO-SPLENDORE, B., 2021: The Triumph of Theriac, Nuncius 36, 431–470. <a href=https://doi.org/10.1163/18253911-03602008 target=_blank>https://doi.org/10.1163/18253911-03602008</a>

EZIO, V., 2021: Aspetti storici e culturali della theriaca a Padova in età moderna. Master thesis, Università degli Studi di Padova.

FURMAN, M.–HUNKA, J., 2020: Benátsky theriak zo Strážova pri Žiline, Denarius 8, 100–106.

KLEIN, U., 2005: Von Paradies zu Paradies: Theriak und Theriak-Kapseln, Schweizer Münzblätter 55 (Heft 218), 35–42.

KLEIN, U., 2010: Weitere Theriak-Kapseln, Schweizer Münzblätter 60 (Heft 239), 71–79.

KOSTYLO, J., 2015: Pharmacy as a centre for Protestant reform in Renaissance Venice, Renaissance Studies 30, 236–253. <a href=https://doi.org/10.1111/rest.12141 target=_blank>https://doi.org/10.1111/rest.12141</a>

LAUGHRAN, M. A., 2003: Medicating With or Without "Scruples": The "Professionalization" of the Apothecary in Sixteenth-Century Venice, Pharmacy in History 45(3), 95–107.

PALMER, R., 1985: Pharmacy in the republic of Venice in the sixteenth century. In: The medical renaissance of the sixteenth century (Wear, A.–French, R. K.–Lonie, I. M., edd.), 100–117. Cambridge.

PARASCHIV-GRIGORE, E., 2017–2018: Theriac lids from the National History Museum of Romania collections, Cercetări numismatice XXIII–XXIV, 137–142.

PARRISH, S. D., 2015: Marketing Nature: Apothecaries, Medicinal Retailing, and Scientific Culture in Early Modern Venice, 1565–1730. Dissertation, Duke University.

VLADIMIROVA-ALADZHOVA, D., 2012: Lid for Theriac Drug Jars from Melnik (Southwest Bulgaria). In: HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN, Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata (Paunov, E.–Filipova, S., edd.), 641–648. Veliko Tarnovo.

WINTER, Z., 1913: Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku. Praha.

Metriky

0

Crossref logo

0


18

Views

0

PDF views